Saltar apartados

Activitats preventives de riscos psicosocials

Activitats preventives de Riscos Psicosocials del Departament de Fisiologia, Genètica i Microbiologia

DEFINICIÓ I OBJECTIUS

Des de la direcció del Departament, es treballarà per a conscienciar al personal del Departament que establisca una cultura preventiva davant els riscos psicosocials i adopte actituds que hi concorden per a afavorir l'existència d'un clima laboral adequat.

Amb aquest objectiu es plantegen les següents línies de treball:

A. Reconeixement de la contribució del personal del Departament en l'assoliment dels objectius de la Universitat:

Amb la finalitat de

 1. Fomentar el reconeixement del treball personal i l'aportació a la UA.
 2. Reforçar el significat i la importància de les tasques pròpies de cada lloc de treball.

Es potenciarà la comunicació tant interna com a externa dels èxits professionals, assoliments i mèrits del personal del Departament, per a propiciar el reconeixement d'aquests, a través dels mitjans següents:

B. Adopció de mesures per a afavorir els canals de comunicació interna

A través de notificacions realitzades a la direcció o a la secretaria administrativa, s'adoptaran les següents mesures, que formaran la base del pla de comunicació del Departament.

 1. Per part de la direcció del Departament, i a través de la secretaria administrativa, fer conèixer amb temps suficient futures reestructuracions, noves tasques, tecnologies, etc. amb la finalitat d'oferir al personal la màxima informació possible d'aquests.
  1. Cursos que puguen ser d'interès al personal del Departament
  2. Convocatòries de beques, ajudes, premis i subvencions susceptibles de ser sol·licitades pels membres del Departament
 2. Establir i mantenir canals de comunicació i informació per a tots els membres del Departament i de la comunitat universitària.
 3. Definir i comunicar procediments que faciliten la presa de decisions, l'execució de les tasques, el seu disseny i planificació.

C. Adopció de mesures encaminades a mantenir i millorar l'estat psicosocial en el Departament, establint els següents mecanismes:

 • Fer conèixer els procediments existents de resolució de conflictes entre treballadors.
 • Establir mecanismes de control que impedisquen situacions de risc psicosocial.
 • Actuar, utilitzant la legislació vigent, per a evitar aquelles conductes i actituds que no complisquen la política preventiva de la UA i puguen ser causa de situacions de risc psicosocial.
 • Promoure la resolució dels conflictes interpersonals existents en el Departament
 • Fomentar el tracte igualitari entre tots els membres del Departament.
 • Facilitar les condicions ambientals i organitzatives que fomenten la cooperació i la prestació d'ajuda entre tots els membres del Departament.
 • Informar a les autoritats acadèmiques de les situacions problemàtiques amb la finalitat de conèixer les seues causes i poder actuar per a propiciar la seua resolució
Pla de Comunicació del Departament

L'objectiu d'aquest pla és afavorir el trànsit de la informació que es genera en la UA i en el propi Departament cap a tots els seus membres.

Les mesures establides són les següents

A. Entrada de Notícies en la pàgina web del Departament

En una part reservada per a açò en la pàgina web del Departament, s'enllaçarà tota la informació que sota diferents aspectes es consideren d'interès, amb l'objectiu d'afavorir la seua actualització en la informació, per a una millor prestació del seu treball, un reconeixement de la seua funció i una millora en les relacions personals. Aquesta informació pot incloure:

 • Premis, subvencions i projectes concedits, per institucions públiques o privades
 • Aparició en mitjans de comunicació d'àmbit professional o general
 • Publicació de treballs científics o tècnics en revistes de prestigi
 • Convocatòries d'especial interès per al personal del Departament
 • Qualsevol altre menció, notícia o novetats d'interès general, no solament per al Departament, sinó per a la comunitat universitària

Per a publicar notícies en aquesta secció, hi ha prou amb enviar la informació rellevant que vulga veure's publicada a la secretaria administrativa del Departament.

B. Reconeixement en reunions del Departament

S'esmentaran en les sessions dels òrgans col·legiats del Departament els èxits professionals, assoliments i mèrits dels membres del Departament

També s'esmentarà el treball realitzat pels membres del Departament en les diferents comissions i òrgans de representació de la UA dels quals formen part.

Aquestes mencions es veuran reflectides en les actes dels ógranos corresponents, que estaran a la disposició de tots els seus membres en grups de treball establits en Campus Virtual

C. Comunicats interns per llistes de distribució

S'utilitzaran les llistes de distribució de comunicats interns perquè la Secretaria del Departament remeta tota la informació sobre convocatòries de beques i projectes, cursos de formació,  reunions d'òrgans col·legiats, activitats culturals i, en general, totes aquelles notícies d'interès per al conjunt del personal adscrit.

D. Grups de treball en Campus Virtual

Per a una major agilitat i eficàcia en la tramitació de tots els temes que incumbisquen al Departament es crearan grups de treball en el campus virtual del Consell de Departament. Entre les seues funcionalitats podem incloure:

 • Accés a les actes dels diferents òrgans col·legiats del Departament.
 • Bústia interna de suggeriments.
 • Compartir documents d'interès entre els membres del Departament (seguretat, legislació, estatuts, etc.)

 

 

Departament de Fisiologia, Genètica i Microbiologia


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9494

Fax: (+34) 96 590 9569

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464